Onze groene verbintenis

Wat is Planet Friendly?  

  

Vaak ontdekken we een stad pas wanneer we een wandeling in openlucht maken, nietwaar?   

Een bus is vooral in grootsteden, het ideale vervoersmiddel om aan die ontdekking te beginnen. Een unieke manier om u snel en eenvoudig onder te dompelen in de nieuwe stedelijke omgeving, de topografie te begrijpen, de wijken te bezoeken en een beter inzicht te krijgen in de culturele, sociale en economische rijkdommen.  

Onze stad waar we van houden en die we beschermen.  

  

Onze visie 

We zijn de eerste en enige vloot toeristische bussen ter wereld met een lage CO²-uitstoot.  

We overwegen innoverende oplossingen om energie en natuurlijke grondstoffen te besparen en klimaatverandering tegen te gaan. We engageren ons om de milieu-impact van onze activiteiten te beperken.  

We hebben de Glasgow Declaration for Climate Action in Tourism ondertekend als onderdeel van een gezamenlijke inspanning met partners uit de sector en collega's om de uitstoot voor 2030 gehalveerd te hebben en voor 2050 zo snel mogelijk netto nul te hebben bereikt.

Onze missie 

We hadden een ambitieus doel voor ogen: onze uitstoot van broeikasgassen met 50% verminderen tegen 2050 en onze hele busvloot omschakelen naar schone energie.We hebben dat doel vóór de vooropgestelde datum bereikt door onze vloot sneller over te schakelen op groene energie.  

  

Onze doelstellingen 

1. Onze busvloot op groene energie laten rijden 

We overwegen en gebruiken reeds innoverende technologieën om onze vloot aan te passen: elektriciteit, retrofitting, aardgas, biobrandstoffen, enz.  

  

2. Verspilling tegengaan  

Onze maatregelen: Het afvalverbruik beperken door middel van digitalisering, onze klanten aanmoedigen om de Tootbus-app te gebruiken in plaats van papieren brochures en tickets, energiezuinige gewoonten promoten bij onze werknemers en klanten, recycleren, materialen gebruiken die geschikt zijn voor hergebruik of recyclage, onze bestuurders opleiden in ecologisch rijgedrag.  

  

3. De levenskwaliteit verhogen  

Onze maatregelen: We verrijken de ervaring en vergroten het comfort voor onze klanten en lokale inwoners door de luchtvervuiling te beperken en de luchtkwaliteit te verbeteren, door niet langer broeikasgassen uit te stoten.  

  

4. Onze klanten sensibiliseren  

Onze maatregelen: We willen dat onze klanten deze verandering met ons delen en moedigen hen dan ook aan door middel van berichten via onze audiogidsen en beeldschermen in de bussen. We voorzien in de toekomst ook een ecologische voetafdrukindicatoren voor onze app.  

  

5. Voorloper worden in de toeristische sector  

Onze maatregelen: Nu onze busvloot milieuvriendelijk is, willen we een grondige verandering op gang brengen en andere toeristische bedrijven aanmoedigen om onze aanpak te volgen.  

  

De busvloot vernieuwen en op groene energie laten rijden.

In Parijs 

Vandaag hebben we een vloot met een zeer lage uitstoot, bestaande uit elektrische bussen en bussen op aardgas (CNG), die de straten van de Franse hoofdstad doorkruist.  

Naast de milieuvriendelijkheid vertaalt het voordeel voor de passagiers zich in reiscomfort door verantwoord, ecologisch rijgedrag van al onze speciaal opgeleide bestuurders.  

Paris

Technische uitdagingen van Europese partners  

Voor haar nieuwe vloot heeft Tootbus doelbewust gekozen voor Europese partners. Een vloot beheren met een zeer lage uitstoot vereist de aanpassing van de stelplaats om plaats te bieden aan de verschillende soorten voertuigen. Er werden grote investeringen gedaan om laders voor de bussen te installeren en de teams op te leiden in het gebruik van de accu's.  

   

In Londen 

We verhogen het aandeel elektrische bussen

We hebben al stappen gezet in het CO2-neutraal maken van onze vloot van open top tourbussen door 3 volledig elektrische voertuigen te introduceren en een vierde staat gepland voor de tweede helft van 2024. 

Ons doel is om eind 2030 een volledig elektrische vloot te hebben. Dit zal worden gedaan door de huidige vloot aan te passen. We hebben deze stappen genomen omdat we ons volledig willen inzetten om te voldoen aan de doelstelling van de burgemeester van Londen om in 2030 CO2-neutraal te zijn.

Ultralage uitstoot dankzij biobrandstof

Omdat we niet kunnen wachten tot 2030 om onze uitstoot te verminderen, is de volledige op diesel berustende vloot, werd vervangen door biobrandstof.  

Biobrandstof is vloeibare brandstof op basis van afvalolie. Het is een 100 % duurzaam alternatief voor diesel.  

London

 

Dit zijn de voordelen van biobrandstof:  

  • Performanter dan diesel bij koud weer  

  • De verbranding is properder  

  • Beperkt de CO²-uitstoot tot 90 % in vergelijking met standaard fossiele diesel  

  • Beperkt de stikstofoxide-uitstoot tot 27 %  

  • Beperkt de uitstoot van fijne stofdeeltjes tot 80 %  

Naast deze voordelen is biobrandstof essentieel om de luchtkwaliteit te verbeteren.  

   

In Brussel  

Sinds de lancering in november 2021 beschikt Tootbus over een 100 % elektrische busvloot.  

Een wereldprimeur!  

Brussels

Gezien we ons profileren als een verantwoord merk, leveren we verdere inspanningen om onze maatregelen uit te breiden naar alle steden waar we actief zijn.  

Wilt u meer weten over duurzaam toerisme? We hebben onze eerste barometer hier online